Šifrovaná e-mailová komunikácia s kýmkoľvek a jednoducho.

Šifrovaná e-mailová komunikácia.
S kýmkoľvek.
Jednoducho.

Bez stiahnutia alebo inštalovania šifrovacieho softvéru/kľúča.
Možnosť použitia s každým populárnym e-mailovým programom.
Nastal čas
na uloženie e-mailov do obálok!
Objednať  službu Naše udalosti Informácie o produkte

SCHEDULED MAINTENANCE.

Dear Our Cloud Service Subscribers!

We are performing a scheduled maintenance on our systems on November 29, 2019 between 19:00 - 24:00 hours.
During the maintenance period our cloud services will be partly unavailable for some users.
You may experience your (unencrypted or encrypted) mails not being sent sucessfully, or you may not be able to open your encrypted e-mails.
Please check the status of our maintenance by refreshing this page in your browser to see when you may be able to use our services again.

Thank you for your patience!

Bezpečná e-mailová komunikácia.


Švajčiarska bezpečnosť.

Jedinečná, patentovaná technológia.

Už 15+ rokov.

Bezpečné šifrovanie (AES-256) bez výmeny kľúča.

Ochrana proti phishingovým a brute-force útokom.

Dvojfaktorová (2FA) autentifikácia.

Nie je potrebné stiahnuť/inštalovať/používať šifrovací softvér/kľúč.

Neukladáme listy ani v ich pôvodnom, ani v šifrovanom formáte, e-mail je uložený výhradne v e-mailovej schránke adresáta (v šifrovanej forme).

Jednoduché používanie.


Možnosť rýchleho začatia používania.

Na požiadanie Vám uskutočníme nastavenia.

Každý ho ľahko používa.

Nevyžaduje si odborné vedomosti.

Možnosť používania aj v medzinárodnej korešpondencii
ovládacia plocha v maďarskom, anglickom, slovenskom a českom jazyku.

Funguje na každom populárnom nástroji
(Windows, Mac, Linux, iOS, Android).

S korešpondenčným lístkom v 21. storočí.


Ak sa navzájom rozprávame, vždy tak robíme s určitou dôverou: poskytujeme a aj očakávame dôveru.

E-mail používame na elektronické zasielanie údajov už viac ako 40 rokov.

Verejné správy.

Málokto ale vie, že e-mail je ako korešpondenčný lístok: počas doručovania aj v poštovej schránke si jeho obsah môžu prečítať (a trebárs aj modifikovať jeho obsah) aj nepovolané osoby.

Vy by ste...

Ochotne chytili svoju úplnú e-mailovú korešpondenciu a hneď teraz, ako je, by ste ju vytlačili a vyvesili e-maily na reklamnú tabuľu na hlavnom námestí?

Na pošte už aj Vy používate obálku?

Obálka = utajená správa.

Je samozrejmé, že namiesto otvoreného korešpondenčného lístka vkladáme listy do obálky a tak ich podávame na pošte. Obálka, jej celistvosť a neporušenosť je zárukou toho, že počas doručenia našu správu nemôže nikto zmeniť a tú môže prečítať výhradne adresát.

e-obálka... ale ako?

E-mailovú komunikáciu bolo doteraz ťažké učiniť dôvernou, nakoľko si to vyžadovalo značnú odbornú prípravu a doplnkové nástroje (softvér/hardvér/digitálne podpisové certifikáty).

sifrovany.email™ = e-obálka.

Namiesto obyčajného e-mailu svoje listy vložíme do dôkladne uzatvorenej obálky a tak ich podáme na internete.

Nedostupná korešpondencia.

Šifrovací postup používaný prostredníctvom služby sifrovany.email™, ktorý je nepretržite vyvíjaný už 15 rokov zaručuje, že e-mailové správy si bude môcť prečítať výhradne len samotný adresát a počas doručovania nebude možné správu ani zmeniť.

Šifrovací postup používaný v riešení sifrovany.email™ používa niekoľko tisíc spoločností a šifruje sa ním niekoľko miliónov e-mailov po celej Európe.
Pozrite si naše referencie!

GDPR:
ochrana osobných údajov v e-mailoch.


GDPR: Nariadenie EÚ v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Nariadeniach EU o všeobecnej ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. mája 2018 podrobne riadi správu osobných údajov. Cieľom nariadenia je to, aby osobné údaje súkromných osôb spravovali spoločnosti, poskytovatelia a inštitúcie, ktoré ich obsluhujú, spravovali s vhodným cieľom, s vedomím a so súhlasom súkromných osôb a za vhodných bezpečnostných opatrení - a tým poskytovali osobným údajom nepretržitú ochranu.

GDPR Secure Encrypted e-mail

Vy by ste...

sa tešili tomu, ak by napríklad z e-mailov, potvrdzujúcich objednávky ktoré ste odoslali do webových predajní, nepovolené osoby prišli na to, že aké tovary nakupujete a koľko míňate mesačne?

Tešili by ste sa tomu, ak by nepovolané osoby mohli sledovať, o čom sa dohadujete v e-mailoch so svojim

  • advokátom?
  • účtovníkom?
  • lekárom?

V dôsledku mimoriadne veľkého množstva krádeže údajov a zneužití osobných údajov EU vytvorilo všeobecné nariadenia na ochranu osobných údajov, GDPR.

Šifrovanie = vhodná ochrana a bezpečnosť.

Šifrovanie, ako navrhované riešenie.

GDPR na ochranu osobných údajov vyslovene odporúča šifrovanie „osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú“.

Šifrovanie, ako uvoľňujúce riešenie

GDPR na šifrovanie nahliada tak, ako na vhodné a postačujúce bezpečnostné opatrenie, nakoľko uvažuje tak, že keď sa šifrované údaje dostanú do nepovolaných rúk, sú neinterpretovateľné (nečitateľné).

sifrovany.email™ = ľahké, rýchle a finančne úsporné riešenie.

Naša cloudová služba šifrovaný.email™, alebo naše na mieste inštalované riešenie je možné implementovať za niekoľko dní. Používanie je jednoduché, nevyžaduje si učenie/školenie ani na strane odosielateľa šifrovanej správy, ani na strane prijímateľa. Listy je možné posielať obvyklým spôsobom, pre šifrovanie je potrebné v políčku Predmet napísať označenie [sec].

E-mailová korešpondencia v súlade s GDPR.

Použitím našej služby sifrovany.email™ na cloudovom základe alebo nášho riešenia inštalovaného na mieste môžete v plnej miere spĺňať požiadavky na ochranu osobných údajov GDPR v súvislosti s Vašou e-mailovou komunikáciou, obsahujúcou osobné údaje fyzických osôb.

Referencie.


Šifrovací postup používaný riešením sifrovany.email™, používajú tisíce spoločností a denne s ním šifrujú niekoľko desiatok miliónov e-mailov. Nižšie uvádzame významnejších užívateľov:

Referencie

Prípadové štúdie.


ALLIANZ Služba Šifrovaných E-mailov

od r. 2009

Členovia skupiny Allianz v rámci bezpečného udržiavania elektronických vzťahov s klientmi v roku 2009 zaviedli novú službu. Allianz Služba Šifrovanej E-mailovej Komunikácie umožňuje, aby Allianz pre svojich klientov doručoval osobné klientské údaje alebo informácie, šité na mieru v šifrovaných e-mailoch. Tým pádom dopis dokáže prečítať len klient, ktorý disponuje heslom, potrebným k prístupu.

Odoslanie šifrovaného e-maliu

Šifrovanie e-mailov v zdravotníctve

Centrum Zdravia LIFE

Centrum Zdravia LIFE začal s odosielaním lekárskych nálezov svojim pacientom šifrovanou formou v roku 2018. Prostredníctvom služby sifrovany.email™ sa otvorila možnosť doručovať listy obsahujúce dôverné a osobné informácie jednoducho a bezpečne prostredníctvom e-mailu, veď technológia zabezpečuje, že ich dokáže otvoriť výhradne adresát.

Odoslanie šifrovaného e-maliu

Test šifrovaného e-mailu.


Ste zvedaví, ako môžete prečítať šifrovaný email bez inštalovania softvéru/hardvéru?

Odošlite si sám sebe šifrovaný e-mail, tu a hneď!

K tomu je potrebné zadať len Vašu e-mailovú adresu.

Žiadosťou o testovaciu šifrovanú správu zároveň dávate súhlas na to, aby sme Vami tu zadanú e-mailovú adresu použili na odoslanie testovacej šifrovanej správy, ďalej aby sme Vás kontaktovali na tu zadanej e-mailovej adrese s cieľom poskytnutia dodatočných informácií k našim produktom a službám. (Cieľ spracovania údajov: vytvorenie obsahu propagujúcich naše služby, štatistické meranie návštevnosti, marketingové oslovenie. Zákonný rámec spracovania údajov: GDPR článok 6, bod (1), písmená a) a f) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Plánovaná lehota spracovania údajov: do stiahnutia súhlasu. Svoj súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek písomne stiahnuť prostredníctvom kontaktov uvedených na našich webstránkach.)
Prebieha spracovanie...
Bola Vám úspešne odoslaná vzorová šifrovaná e-mailová správa.

Máte 30 dní na zhliadnutie vzorového e-mailu.

Skontrolujte, prosím, Vašu poštovú schránku prislúchajúcu k adrese ---DEMO-EMAIL-TO--- !


Tip 1: ak nenachádzate svoj dopis, pozrite sa, či nebol uložený do schránky nevyžiadanej pošty!
Tip 2: ak ho nenachádzate ani tam, skontrolujte, či máte povolené dostávať listy z e-mailovej adresy @sifrovany.email

Naše prezentácie, konferencie.


Ste zvedaví na šifrovanú e-mailovú komunikáciu?

Stretnite sa s nami osobne!

S radosťou Vás očakávame na našich podujatiach:

Šifrovaná e-mailová komunikácia v IT medzi paragrafmi 2019, Bratislava
IT medzi paragrafmi 2019

9.04.2019, Bratislava

Šifrovaná e-mailová komunikácia v ShowIT 2019, Bratislava
ShowIT 2019, najväčšia IT odborná a vzdelávacia konferencia na Slovensku

5.-7.02.2019, Bratislava

Medzinárodný kongres ITAPA 2018
13-14.11.2018, Bratislava

IT & Telco Conference 2018
8.11.2018, Bratislava

TOP manažment 2018
6.11.2018, Bratislava

Bezpečnosť a dostupnosť dát
25.10.2018, Bratislava

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií
4-5.10. 2018, Vrátna dolina