Šifrovaná e-mailová komunikácia s kýmkoľvek a jednoducho.

Objednávka.


Šifrovaný E-mail Cloud.

Na 1-10 poštových schránok.

Žiadosť o ponuku
na 10+ poštových schránok
  NAJJEDNODUCHŠIE POUŽITEĽNÉ ŠIFROVANIE E-MAILOV
 • Šifrovanie e-mailov + príloh
 • Jednoduché šifrovanie: do predmetu e-mailu stačí vložiť označenie [sec] a celý e-mail bude zašifrovaný
 • Je potrebné zmeniť len nastavenia SMTP vášho e-mailového softvéru
 • Môžete odosielať šifrované e-maily na ľubovoľnú e-mailovú adresu
 • Zašifrovaná správa bude uložená v e-mailovej schránke príjemcu
 • Váš e-mail dokáže prečítať výhradne príjemca
 • AES-256 šifrovanie poskytujúce vysokú ochranu
 • 2 faktorová autentifikácia
 • S možnosťou odoslania až 100 zašifrovaných e-mailov denne
 • Až 20 príjemcov/e-mail
 • Veľkosť šifrovaného e-mailu môžu byť až 25MB
 • Príjemca si pre prečítanie zvolí vlastné heslo, preto vy nemáte žiadne starosti so správou príjemcov
 • Príjemca vám bude vedieť odpovedať šifrovane
 • Prevádzka a údržba šifrovacieho systému je našou úlohou
 • Môžete ho použiť s ľubovoľným e-mailovým softvérom (Outlook/Posta/Thunderbird/Bat/Apple Mail/iOS/Android)
 • Na požiadanie vám na diaľku nastavíme širovanú korešpondenciu (voliteľné, len +19.90 €+DPH/e-mailová adresa)

Objednávkový list

Disponujete vlastným názvom internetovej domény a na nej uskutočňujete korešpondenciu?

Vlastný názov internetovej domény napr.: mojemeno.sk
Vlastná doménová e-mailová adresa napr.: mojevlastnemeno@mojemeno.sk

Dobrý e-mail hovorí sám za seba

Službu Šifrovania e-mailov [sifrovany.email] môžete začať používať e-mailovými adresami fungujúcimi pod vašim vlastným doménovým názvom (napr: info@mojafirma.sk, testujem@mojafirma.sk)

Ak už na internete máte svoju vlastné doménové meno (napr. mojafirma.sk), ale ešte nemáte k nemu prislúchajúcu službu e-mailovej poštovej schránky, v tom prípade vám radi poskytneme pomoc pri spustení e-mailovej služby.

Pomôžeme Vám!

Radi vám poskytneme pomoc pri rýchlom a ľahkom vybavení žiadosti o poštovú schránku, žiadame vás, aby ste sa na nás v tejto veci obrátili s dôverou!

Žiadam pomoc pre žiadosť o vlastnú e-mailovú službu...

Dobrý e-mail hovorí sám za seba

V súčasnosti má väčšina spoločností svoju vlastnú internetovú dostupnosť s vlastným menom domény (napr. mojafirma.sk,) a e-mailovej adresy (napr. info@mojafirma.sk).

Registrácia vlastného internetového doménového mena a e-mailovej adresy má nespočetne veľa estetických a bezpečnostných výhod (napr. s korešpondenciou budete disponovať len vy, poskytovateľ (napr. Google) nie).

Službu Šifrovania e-mailov [sifrovany.email] môžete začať používať len s e-mailovými adresami fungujúcimi pod vašim vlastným doménovým názvom (napr: info@mojafirma.sk, testujem@mojafirma.sk)

Pomôžeme Vám!

Ak ešte nedisponujete vlastnou doménou na internete (napr. mojafirma.sk), radi vám poskytneme pomoc pri registrácii domény a žiadosti o e-mailovú schránku, žiadame vás, aby ste nás v tejto veci kontaktovali s dôverou!

Žiadam o pomoc pre vyžiadanie vlastného doménového mena a e-mailových adries...

Údaje vlastného systému

Vlastný doménový názov spoločnosti

Uveďte prosím názov svojej vlastnej domény, na ktoré sa budú končiť e-mailové adresy, z ktorých sa budú odosielať šifrované e-mailové správy (napr.: mojaspolocnost.sk)! Prostredníctvom e-mailových adries s týmto doménovým ukončením (napr. info@mojaspolocnost.sk)) bude možné odosielať šifrované e-maily.

Obdobie poskytovania služby

Počas objednaného poskytovateľského obdobia môžete odosielať šifrované e-maily komukoľvek.

Ak máte kupónový kód, uveďte, prosím aj ten tu!

Overte kód kupónu

----


Počet e-mailových schránok s možnosťou šifrovania

Uveďte, prosím, pre koľko e-mailových adries chcete zabezpečiť odosielanie šifrovanej korešpondencie!
Prostredníctvom týchto e-mailových adries budete môcť odosielať šifrované e-maily na akúkoľvek e-mailovú adresu. Adresáti si nepotrebujú objednať/zakúpiť nič, šifrované e-maily si môžu ľahko prečítať prostredníctvom ich internetového prehliadača.

E-mailové schránky s možnosťou šifrovania

Uveďte, prossím, tie e-mailové adresy, prostredníctvom ktorých chcete odosielať šifrované e-maily!

Uveďte, prosím, len e-mailové schránky pre odosielanie šifrovaných e-mailov, e-mailové adresy adresátov nie je potrebné uviesť v objednávke!

Diaľkové nastavenie

Pri nastavení služby poskytujú pomoc on-line návody.

Ak chcete, prostredníctvom diaľkového prístupu vám pomôžeme nastaviť šifrovanú korešpondenciu.

----

Spolu

Celková suma objednávky

----Údaje objednávateľa

Fakturačné údaje

Údaje osoby ktorá objednávku odosiela

Dlhšie číslo

Vyhlásenia

Žiadame vás, aby ste zafajknutím nižšie uvedených položiek vyjadrili svoj súhlas s jednotlivými podmienkami objednávky:

Prebieha spracovanie... Prebieha spracovanie...

Šifrovaný E-mail Cloud.


Ďakujeme Vám za Vašu objednávku!

Vaša predfaktúra bola úspešne vyhotovená, a odoslali sme vám ju na vašu e-mailovú adresu --email--

Súčasne si môžete predfaktúru stiahnuť aj stlačením nasledujúceho tlačidla.

Stiahnuť  predfaktúru...