Šifrovaná e-mailová komunikácia s kýmkoľvek a jednoducho.

Objednávka.


E-mailová bezpečnosť na vysokej úrovni

 • Obsah dôverného e-mailu nie je uložený v šifrovacom systéme, tam sa realizuje len samotné šifrovanie
 • Po zašifrovaní sa celý šifrovaný obsah preposiela do poštovej schránky príjemcu
 • V poštovej schránke príjemcu je dôverný e-mail zašifrovaný a dokáže ho prečítať iba príjemca
 • Príjemca nemusí inštalovať žiadny šifrovací softvér/kľúč a bude vedieť aj odpovedať šifrovane

Súlad s GDPR, PCI-DSS, SOX, HIPAA, BASEL II

Šifrovaný E-mail Cloud

Najjednoduchšie použiteľné šifrovanie e-mailov.

Na 1-100 poštových schránok

2 ročné predplatné
18,90 €
+ DPH/mesiac/šifrovaná e-mailová adresa
(uhrádzané dvojročne)

1/2 ročné predplatné
23,90 €
+ DPH/mesiac/šifrovaná e-mailová adresa
(uhrádzané polročne)

Potrebujete len e-mailový softvér
a vlastnú internetovú doménu.

Nastaviteľné do 5 minút.

Na požiadanie vám vykonáme nastavenia.

Objednávka
(na 1-10 poštových schránok)
Žiadosť o ponuku
(na 10+ poštových schránok)
 • Šifrovanie e-mailov + príloh
 • Jednoduché šifrovanie: do predmetu e-mailu stačí vložiť označenie [sec] a celý e-mail bude zašifrovaný
 • Je potrebné zmeniť len nastavenia SMTP vášho e-mailového softvéru
 • Môžete odosielať šifrované e-maily na ľubovoľnú e-mailovú adresu
 • Zašifrovaná správa bude uložená v e-mailovej schránke príjemcu
 • Váš e-mail dokáže prečítať výhradne príjemca
 • AES-256 šifrovanie poskytujúce vysokú ochranu
 • 2 faktorová autentifikácia
 • S možnosťou odoslania až 100 zašifrovaných e-mailov denne
 • Až 20 príjemcov/e-mail
 • Veľkosť šifrovaného e-mailu môžu byť až 25MB
 • Príjemca si pre prečítanie zvolí vlastné heslo, preto vy nemáte žiadne starosti so správou príjemcov
 • Príjemca vám bude vedieť odpovedať šifrovane
 • Prevádzka a údržba šifrovacieho systému je našou úlohou
 • Môžete ho použiť s ľubovoľným e-mailovým softvérom (Outlook/Posta/Thunderbird/Bat/Apple Mail/iOS/Android)
 • Na požiadanie vám na diaľku nastavíme širovanú korešpondenciu (voliteľné, len +19.90 €/e-mailová adresa)

Privátny Šifrovaný E-mail Cloud

Služba šifrovania e-mailov s možnosťou ušitia na mieru..

Na neobmedzené množstvo e-mailových schránok

Individuálna cena
/rok/šifrovaná e-mailová adresa
(platené ročne)

Dedikovaný šifrovací systém.

VPN SMTP/smarthost služba.

Šité na mieru v plnom rozsahu,
bezstarostná prevádzka.

Žiadosť o ponuku
Všetko, čo je v 'Šifrovanom E-mail Cloude'ešte dostupné::
 • Dedikovaný systém na šifrovanie e-mailov šitý na mieru
 • VPN kanál medzi vašim e-mailovým systémom a našim systémom šifrovania e-mailov
 • Možnosť identifikácie príjemcov prostredníctvom hesiel cez SMS (možnosť pripojiť k SMS službám)
 • Dobre škálovateľná multimaster cluster architektúra odolná voči poruchám
 • Ľahká integrácia do ktoréhokoľvek e-mailového systému
 • Podpora e-mailových systémov Exchange Online/Exchange/Linux/a iných
 • Vlastné firemné zobrazenie (vlastné logo, vlastný text v pätičke, vlastné farby, vlastné jazykové mutácie)
 • Vlastné postupy na spracovanie e-mailov (prostredníctvom zabudovaného scriptovacieho jazyka je spracovanie e-mailov šité na mieru podľa vašich požiadaviek)
 • Podpora certifikátov openPGP a S/MIME
 • Integrované CA
 • Automatické vydávanie certifikátov a ich manažovanie v plnom rozsahu
 • Managed Domain Encryption: jedinečný šifrovací systém pre bezpečnosť systémov s viacerými prevádzkami
 • Zabudovaný Disaster Recovery Backup
 • Voliteľná antivírová a anti-spam ochrana
 • Prevádzkovanie je našou úlohu.
 • Individuálna podpora

Privátny E-mailový Šifrovací Systém

Miestne inštalované šifrovanie e-mailov.

Na neobmedzené množstvo e-mailových schránok

Individuálna cena
/rok/systém
(platené ročne)

Šitie na mieru v plnej miere a dozor nad šifrovaním.

Vlastný robustný e-mailový šifrovací gateway systém.

Šifrovanie interných e-mailov.

Žiadosť o ponuku
 • E-mailová bezpečnosť na najvyššom stupni
 • Možnosť identifikácie príjemcov prostredníctvom hesiel cez SMS (možnosť pripojiť k SMS službám)
 • Dobre škálovateľná multimaster cluster architektúra odolná voči poruchám
 • Možnosť vybudovania systémov až na celoštátnej úrovni
 • Ľahká integrácia do ktoréhokoľvek korešpondenčného systému
 • Podpora e-mailových systémov Exchange Online/Exchange/Linux/a iných
 • Vlastné firemné zobrazenie (vlastné logo, vlastný text v pätičke, vlastné farby, vlastné jazykové mutácie)
 • Vlastné postupy na spracovanie e-mailov (prostredníctvom zabudovaného scriptovacieho jazyka je spracovanie e-mailov šité na mieru podľa vašich požiadaviek)
 • Podpora certifikátov openPGP a S/MIME
 • Integrované CA
 • Automatické vydávanie certifikátov a ich manažovanie v plnom rozsahu
 • Managed Domain Encryption: jedinečný šifrovací systém pre bezpečnosť systémov s viacerými prevádzkami
 • Zabudovaný Disaster Recovery Backup
 • Voliteľná antivírová a anti-spam ochrana
 • Prevádzkovanie je našou úlohu.
 • Individuálna podpora

Sme vám plne k dispozícii ohľadom vašich otázok a radi vám poskytneme pomoc na našich kontaktoch.